Elazığ LİHKAB

Sıkça Sorulan Sorular

LİHKAB; Lisanslı Harita Kadastro Bürosu‘nun kısaltmasıdır. Lisanslı Harita Mühendisleri’nin kamu adına iş yaptığı özel bürolardır. Lihkab Lisansı, 65 yaşını doldurmamış, kamu veya özel sektörde harita ve kadastro mühendisi olarak en az on yıl çalışmış harita mühendislerini verilen haktır.

Tescile tabi olmayan; Aplikasyon krokisi, Parsel Yer Gösterme, Bağımsız Bölüm Yer Gösterme yapımı ve kontrolüdür.

Tescile tabi olan; Yola parka terk, ifraz, ihdas(satın alma), birleştirme(tevhit), cins değişikliği, İrtifak hakkı tesisi veya terkini, işlemlerine yönelik talebe bağlı hizmetlerin yapımı, kontrolü, izlenmesi ve ilgilerine sunulmasıdır.

Taşınmazın sahibi veya noter onaylı vekaletname verdiğiniz ilgili vekiller

Yaptırmak istediğiniz işleme göre değişiklik gösterir. Ancak işlemlerin çoğunluğunda malikin kendisi ve kimlik fotokopisi veya vekili, tapu fotokopisi veya tapu kaydı ile başvuru yapabilirsiniz.

LİHKAB (Lisanslı harita kadastro mühendislik bürosu) bulunduğu il genelinde görev yapabilir.

Lisanslı bürolar, mevzuatına uygun olarak talep edilen işleri talep sırasına göre, Genel Müdürlükçe kadastro müdürlükleri için belirlenmiş Kamu Hizmet Standartları Tablosunda belirtilen sürelerde sonuçlandırmak zorundadırlar.

 

Resmi kurum ve kuruluşlarla yapılacak yazışmalardan kaynaklanan süre uzamaları bu
süreye dâhil değildir. Süresi içinde tamamlanmayan işler için lisanslı mühendis tarafından hazırlanan ve gecikme sebebini açıklayan bir rapor düzenlenir ve iş sahibine bildirilir. Ayrıca dosyasında muhafaza edilir